Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

INFORMACJA DLA POSZKODOWANYCH ROLNIKÓW

Urząd Gminy Sieciechów informuje rolników poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych, które wystąpiły w dniach 16-21 kwietnia 2017 roku, że wszyscy poszkodowani mogą zgłaszać szkody do dnia 15 maja 2017 roku.

27 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA POSZKODOWANYCH ROLNIKÓW

BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

Powiększ zdjęcie BEZPŁATNY%20KURS%20KOMPUTEROWY

Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na bezpłatne kursy w zakresie doskonalenia umiejętności korzystania z technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach Osi priorytetowej 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

21 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

OGŁOSZENIE AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

I PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW, POWIAT KOZIENICKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POCHODZĄCYCH Z BYŁEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZIEMI

20 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

O G Ł O S Z E N I E

URZĄD GMINY W SIECIECHOWIE INFORMUJE WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW Z TERENU GMINY SIECIECHÓW, ŻE W DNIACH 29.04.2017 r. ORAZ 13.05.2017 r. W GODZ. OD 9:00 DO 17:00 BĘDZIE CZYNNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. WIŚLANEJ W SIECIECHOWIE (KIERUNEK NA ŁOJE). PRZYWOZIĆ MOŻNA: SZKŁO OKIENNE, POPIÓŁ, ETERNIT, OPONY, BATERIE, AKUMULATORY.

20 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 Zawiadamia się, że w dniu 18.04.2017 roku z wniosku Stowarzyszenia „Słowik” z siedzibą Stare Słowiki 9, 26-922 Sieciechów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem  w obrębie Słowiki gmina Sieciechów na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 428/5, 424/1, 424/3” .

18 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ

Powiększ zdjęcie Pielgrzymka%20strażaków

Pielgrzymka Strażaków i powiatów kozienickiego, lipskiego i zwoleńskiego - Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole 30 kwietnia 2017 r.

14 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOKUMENTU PN. „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY SIECIECHÓW NA LATA 2016-2023”

Powiększ zdjęcie LPR%20Sieciechów

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z przystąpieniem Gminy Sieciechów do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), mającego na celu ustalenie przedsięwzięć, mogących przyczynić się do ożywienia i odnowy wybranych obszarów gminy, została przygotowana wstępna wersja dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sieciechów na lata 2016-2023". Projekt LPR został opracowany na podstawie analizy stanu obecnego Gminy Sieciechów oraz przeprowadzonej ankietyzacji (styczeń 2017 r.).

13 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOKUMENTU PN. „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY SIECIECHÓW NA LATA 2016-2023”

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE