Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Sieciechów działając na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 446 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1271, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów przeznaczonych do sprzedaży.

22 marca 2017
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

XXVII SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.446) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy  Sieciechów VII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie.

20 marca 2017
Czytaj więcej o: XXVII SESJA RADY GMINY

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PN. „TWOJA ULUBIONA OPOWIEŚĆ BIBLIJNA”

Powiększ zdjęcie Konkurs

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna". Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

17 marca 2017
Czytaj więcej o: KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PN. „TWOJA ULUBIONA OPOWIEŚĆ BIBLIJNA”

KAMPANIA INFORMACYJNA NT. GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ I EFEKTÓW WDRAŻANIA LSR NA LATA 2016-2023

Pragniemy przedstawić Państwu cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 –kluczowego dokumentu, przedstawiającego wizję rozwoju obszaru LGD „Puszcza Kozienicka’” wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą tą wizję urzeczywistnić.

14 marca 2017
Czytaj więcej o: KAMPANIA INFORMACYJNA NT. GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ I EFEKTÓW WDRAŻANIA LSR NA LATA 2016-2023

POSTANOWIENIE URZĘDU GMINY W SIECIECHOWIE

Dot. zawieszenia postępowania w sprawie sprzedaży dz. 882/2 położonej w Sieciechowie.

9 marca 2017
Czytaj więcej o: POSTANOWIENIE URZĘDU GMINY W SIECIECHOWIE

ŻYCZENIA

Zaproszenie

OBWIESZCZENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art.49 w związku z art.105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 .23 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 06.03.2017 roku została wydana decyzja nr 3/2017 – znak ZP.6733.1.2017 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn.: budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole szkolno-przedszkolnym im. Kazimierza Ośki, na działkach nr ewid. 428/5, 424/1, 424/3 położonych w obrębie Słowiki w gminie Sieciechów.
Postępowanie umorzono na wniosek Gminy Sieciechów , ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów.

6 marca 2017
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO