Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Książki prawdziwe istoty

Powiększ zdjęcie Uczniowie%20klasy%204%20Szkoły%20Podstawowej:%20

Bycie czytelnikiem jest kategorią elitarną. Fakt ten nie potrzebuje wartościowania, ani oceny. Ważne, aby zauważyć zjawisko i zainspirować do lektury – siebie oraz innych.

8 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Książki prawdziwe istoty

OBWIESZCZENIE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.778, ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 08.12.2017 roku została wydana decyzja nr 9/2017 – znak ZP.6733.5.2017 o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn.: „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przedszkolem i sala dydaktyczną na działkach gminnych nr ewid. 428/5, 424/1, 424/3 położonych w obrębie geodezyjnym Słowiki w gminie Sieciechów”

8 grudnia 2017
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zawiadamia się, że w dniu 07.12.2017 roku z wniosku  Pana Michała Kuś An Archi Group Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 64, 44–100 Gliwice działającego w imieniu Polskie Koleje Państwowe S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą :„Przebudowa dworca kolejowego Zajezierze polegająca na budowie drogi wewnętrznej z pętlą do zawracania oraz miejsc postojowych” w miejscowości Zajezierze, gm. Sieciechów   na działce nr 371/9.

7 grudnia 2017
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY SIECIECHÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Sieciechów działając na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 446 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1271, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów przeznaczonych do sprzedaży.

6 grudnia 2017
Czytaj więcej o: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY SIECIECHÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

I GMINNA WIGILIA

Powiększ zdjęcie

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej szansą na własny sukces

XXXV SESJA RADY GMINY SIECIECHÓW

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1875) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Sieciechów VII kadencji, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie.

17 listopada 2017
Czytaj więcej o: XXXV SESJA RADY GMINY SIECIECHÓW

KOMUNIKAT - SPRAWA PILNA I WAŻNA!

Mieszkańcy gminy Sieciechów proszeni są o zgłaszanie się do 15.12.2017 roku do Urzędu Gminy celem aktualizacji danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13 listopada 2017
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT - SPRAWA PILNA I WAŻNA!