Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

ZAPROSZENIE

Zapytanie ofertowe

Urząd Gminy w Sieciechowie w ogłasza zapytanie ofertowe na: „Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Sieciechów roku szkolnym 2018/2019”.  Zainteresowanych prosimy o złożenie oferty w terminie do 22 sierpnia 2018r do godziny 1200.

16 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Bezpłatne seminarium szkoleniowe

Urząd Marszałkowski Zaprasza na bezpłatne seminarium szkoleniowe „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”.

16 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Bezpłatne seminarium szkoleniowe

Zawiadomienie w związku z opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn.zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami:

16 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie w związku z opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

INFORMACJA

Urząd Gminy Sieciechów informuje, iż w związku ze wstrzymaniem z dniem 1 sierpnia 2018 roku przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM" Sp. z o.o. W Radomiu) odpady te nie będą odbierane do czasu wskazania instalacji, do której będą te odpady przyjmowane.

10 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA

PODZIĘKOWANIE

Powiększ zdjęcie

Wójt Gminy Sieciechów Zbigniew Czerski składa serdeczne podziękowanie dla sponsorów festynu DNI GMINY SIECIECHÓW' 2018:

4 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: PODZIĘKOWANIE

74 rocznica walk 1 Armii Wojska Polskiego pod Dęblinem i Puławami z uczczeniem 1367 żołnierzy poległych, rannych i zaginionych podczas forsowania Wisły /Zajezierze 29 lipca 2018/

Powiększ zdjęcie

INFORMACJA

Urząd Gminy Sieciechów informuje, że z powodu remontu przejazdów kolejowych w miejscowościach Wola Klasztorna i Nagórnik nieprzejezdne będą drogi:

3 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA