Jesteś tutaj: Start / GOPS / Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lipca 2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie informuje, że od 1 LISTOPADA 2015r. rozpocznie się nowy okres zasiłkowy 2015/2016. Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dokumentami na nowy okres będą przyjmowane w GOPS od dnia 1 września 2015r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu i wysokość należnego podatku za 2014 rok lub oświadczenie;
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r.
 • nakaz podatkowy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w 2014 roku,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • kserokopię Dowodu Osobistego,
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 • ksero orzeczenia o niepełnosprawności;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego/utraconego oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (np. świadectwo pracy, PIT).

Szczegółowych informacji i wnioski udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań: „JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA"

Autor: Iwona Zapora

Galeria

 • Powiększ zdjęcie