ZMIANA TERMINÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2017

Urząd Gminy w Sieciechowie informuje, że w związku z zerwaniem umowy przez firmę odbierająca odpady komunalne ulega zmianie termin zbiórki odpadów.

Odpady będą odbierane w następujących terminach:
12 maj 2017 r. - odpady komunalne zmieszane
18 maj 2017 r. - szkło
31 maj 2017 r. - odpady segregowane (plastik, makulatura).

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Marian Zbigniew Czerski