OBWIESZCZENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2017

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.778, ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 06.09.2017 roku została wydana decyzja nr 8/2017 – znak ZP.6733.3.2016 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej „KAMELOMKA 1” w miejscowości Zajezierze gmina Sieciechów i Borek gmina Gniewoszów na działkach nr 7, 8, 9/2, 11, 987, 7/2, 986, 10/5, 367, 4, 5, 337, 359, 231, 229, 225, 224, 223 położonych w miejscowości Zajezierze w gminie Sieciechów.

Postępowanie przeprowadzono na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A .

W związku z powyższym informuje się że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Sieciechowie, ul. Rynek 16 w godzinach pracy Urzędu–pokój nr2.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń: sołectwo Zajezierze, Urząd Gminy w Sieciechowie, na stronie : www.sieciechow.pl na okres 14 dni tj. od 06.09.2017 roku do 20.09.2017r.

Pliki do pobrania