USUWANIE AZBESTU W GMINIE SIECIECHÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2017

W 1997 roku w Polsce ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r., o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 1997 nr 101 poz. 628) wprowadzono zakaz stosowania azbestu
i wyrobów zawierających azbest.
Pomimo zakazu produkcji i stosowania wyrobów azbestowych, istnieje potrzeba dalszego podejmowania działań w celu usuwania go ze środowiska.

Wyroby zawierające azbest są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Nie usuwanie go powoduje zwiększenie ryzyka zachorowalności na choroby płuc (nowotwory). Najczęściej azbest występuje w wyrobach budowlanych – głównie w pokryciach dachowych tzw. eternit.

Emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji.
Cechą szczególną azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia powodując po wielu latach zmiany chorobowe.

W gminie Sieciechów obowiązuje program usuwania  azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Sieciechów.

 Minimalizując zagrożenie związane ze szkodliwym działaniem azbestu Gmina Sieciechów złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i otrzymała dotację na odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych zgromadzonych na nieruchomościach na terenie Gminy Sieciechów. Dotacja w wysokości 11 440,00 zł stanowi 84,99% dofinansowania całości zadania . Pozostałe 15,01 % pokrywa gmina ze środków własnych.

W obecnej chwili trwają prace związane z odbiorem płyt azbestowych od mieszkańców, którzy zgłosili taką potrzebę.

W kolejnych latach Gmina Sieciechów również będzie się starała pozyskać dofinansowanie na odbiór i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy - od mieszkańców. W celu odbioru wyrobów zawierających azbest z posesji, właściciel odpowiedzialny jest za przygotowanie płyt azbestowych na palecie i zabezpieczenie folią. Kolejnym etapem jest zgłoszenie odbioru zabezpieczonych płyt azbestowych do Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Dofinansowanie nie obejmuje demontażu płyt azbestowych z  dachu  jak i zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie usuwanie azbestu

    usuwanie azbestu