OBWIESZCZENIE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2018

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.1073, ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.02.2018 roku została wydana decyzja nr 1/2018 – znak ZP.6733.7.2017 o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn.: „PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO ZAJEZIERZE POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI WEWNĘTRZNEJ Z PĘTLĄ DO ZAWRACANIA ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH" w miejscowości Zajezierze, gm. Sieciechów na działce nr 371/9 z wniosku Pana Michała Kuś An Archi Group Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice działającego w imieniu Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

 Wójt Gminy Sieciechów
                                                                                       /-/ Marian Zbigniew Czerski

Pliki do pobrania