Jesteś tutaj: Start / Aktualności / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2018

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Urząd Gminy Sieciechów ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, wynikającym z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.),  zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)  lub przydomowych oczyszczalni ścieków orazdostarczenie do Urzędu Gminy Sieciechów w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Zgłoszenie dotyczy nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Sieciechów, na stronie internetowej www.sieciechow.pl w zakładkach „Gospodarka Komunalna” i „Druki do pobrania” oraz u sołtysów.

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy lub pocztą na adres: Urząd Gminy Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów.

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.