Jesteś tutaj: Start / Aktualności / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2018

W związku z wybudowaniem w miejscowościach WÓLKA WOJCIESZKOWSKA, WYSTĘP I ZAJEZIERZE sieci kanalizacyjnej, Wójt Gminy Sieciechów zawiadamia o obowiązku właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie tych miejscowości, przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek przyłączenia do sieci nie dotyczy nieruchomości, które są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).

W przypadku niewykonania obowiązku, Wójt Gminy Sieciechów zobowiązany jest do wydania decyzji administracyjnej nakładającej na właściciela nieruchomości obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy.

Wykonywanie decyzji, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.)