Jesteś tutaj: Start / Aktualności / INFORMACJA

INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2018

Urząd Gminy Sieciechów informuje, iż w związku ze wznowieniem przyjmowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 (m.in. skoszona trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów, części roślin, odpadki) do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM" Sp. z o.o. w Radomiu) odpady te będą odbierane w terminach wskazanych w harmonogramie wywozu odpadów na 2018 rok. Najbliższy odbiór tego typu odpadów odbędzie się 29 sierpnia 2018 roku.

Odpady biodegradowalne  należy umieszczać w worku w kolorze brązowym oznaczonym napisem BIO.

Przypominamy jednocześnie, iż osoby, które w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazały selektywny sposób gromadzenia  odpadów są obowiązane do przestrzegania zasad dotyczących segregacji. Niezastosowanie się do w/w zasad, skutkować może naliczeniem opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych.