Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie przypomina, że wnioski o świadczenie "Dobry Start" czyli tzw. 300+ można składać w Ośrodku do 30 listopada 2018 r.

Jest to świadczenie mające na celu pomoc finansową dla rodziców, których dzieci rozpoczęły rok szkolny. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Świadczenie przysługuje na dziecko w wieku do 20. roku życia lub do 24. roku życia , w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Z poważaniem Henryka Wojewoda, kierownik GOPS