INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie informuje mieszkańców, że Gmina Sieciechów bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2018.

W związku z powyższym osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w formie żywności proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie w trybie pilnym.

Informuję, że pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł na osobę w rodzinie ( dochody netto z miesiąca poprzedzającego wniosek). W związku z ograniczoną liczbą osób mogących wziąć udział w Programie, w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby i rodziny o najniższych dochodach.

Henryka Wojewoda, kierownik GOPS