Urząd Gminy Sieciechów

ZAWIADOMIENIE

5 lipca 2017

Urząd Gminy w Sieciechowie zawiadamia, że w dniach od 3 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku będzie spisywany odczyt za wodę i ścieki. Nastąpi też wymiana wodomierzy. Osoba, która zgłosi się do Państwa w w/w celu posiada pełnomocnictwo udzielone na ten okres.