Urząd Gminy Sieciechów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2 sierpnia 2017

Wójt Gminy Sieciechów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność gminy Sieciechów położona w obrębie Zajezierze oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 509 o powierzchni 0,1084ha.