Urząd Gminy Sieciechów

O B W I E S Z C Z E N I E

2 sierpnia 2017

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzja o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.