Urząd Gminy Sieciechów

INFORMACJA

2 maja 2018

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSI WÓLKA WOJCIESZKOWSKA
Urząd Gminy Sieciechów informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku mija termin wnoszenia drugiej raty za podatek oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze względu na chorobę inkasenta (Sołtysa wsi Wólka Wojcieszkowska) opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sieciechowie:
26 8736 0006 2007 3712 9671 0001

Przypominamy również, że w przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie zostanie wystawione upomnienie, a następnie podjęta egzekucja administracyjna, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami.