Urząd Gminy Sieciechów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

29 maja 2018

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Gminy Sieciechów położona w obrębie Wola Klasztorna - oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 88/1 o powierzchni 0,6718ha.

Pliki do pobrania