Urząd Gminy Sieciechów

UWAGA RODZICE

28 czerwca 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie informuje, że od 01.10.2018 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w sprawie świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego, a od 01.11.2018 r. w sprawie świadczeń rodzinnych.

W związku z powyższym wnioski na nowy okres będą przyjmowane w GOPS:

- w formie elektronicznej od 01.07.2018 r.

- w formie tradycyjnej (wniosek papierowy) od 01.08.2018 r.

Wnioski na program „Dobry Start” tj. 300zł na dziecko rozpoczynające rok szkolny będą przyjmowane w GOPS od 01.07.2018 r. w formie elektronicznej, od 01.08.2018 r. w formie tradycyjnej. Wniosek należy złożyć nie później niż do 30.11.2018 r.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy GOPS w Ośrodku ul. 11 Listopada 2 w Sieciechowie lub telefonicznie (48) 621 60 23 lub (48) 621 61 12.