Urząd Gminy Sieciechów

INFORMACJA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

10 lipca 2018

W dniu 10.07.2018 r. zawieszono postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieciechów położonej w miejscowości Wola Klasztorna oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 88/1 o pow. 0,6718 ha.