Urząd Gminy Sieciechów

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim

31 sierpnia 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach posiada środki na aktywizację osób bezrobotnych w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do udziału w projektach zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Kozienicach z określonym I lub II profilem pomocy, a szczególnie osoby z niepełnosprawnościami.