Urząd Gminy Sieciechów

INFORMACJA

29 stycznia 2019

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Wójt Gminy Sieciechów zwraca się do organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Sieciechów o zaopiniowanie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieciechów na 2019 rok.”