Urząd Gminy Sieciechów

Odwołanie alarmu powodziowego

30 maja 2019

Zarządzenie Nr 17 /2019 Starosty Kozienickiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego.