Urząd Gminy Sieciechów

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

30 maja 2019

Dot. ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z infrastrukturą, na działce nr ewid. 75 położonej w miejscowości Zajezierze w gminie Sieciechów.