Urząd Gminy Sieciechów

Informacja dla rolników

30 maja 2019

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w związku  z mającymi miejsce w ostatnich dniach zdarzeniami atmosferycznymi obfitymi opadami deszczu, w wyniku których poziom rzek znacznie wzrósł. Poszkodowani rolnicy  mogą złożyć  wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku zalania upraw. Termin składania wniosków  do 7 czerwca 2019 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy  lub ze strony Naszego Urzędu lub strony  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do wniosku producent rolny zobowiązany jest dołączyć :

1. Wykaz działek deklarowanych do płatności  bezpośrednich na bieżący rok.

 2. Kopię zgłoszenia  do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) 

/księga stada/ paszporty.

Minimalna powierzchnia uprawy która  uległa uszkodzeniu  nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Wnioski można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy  na parterze w pokoju nr 3.

 

 Sieciechów, dnia 30.05.2019 r.                                Wójt Gminy Sieciechów

                                                                                      /-/ Arkadiusz Guba

Pliki do pobrania