Urząd Gminy Sieciechów

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

5 czerwca 2019

Dot. wydania decyzji nr 21/2019 – znak ZP.6730.8.2019 w sprawie: „ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z infrastrukturą, na działce nr ewid. 39 położonej w miejscowości Zajezierze w gminie Sieciechów".