Urząd Gminy Sieciechów

UWAGA RODZICE

10 czerwca 2019

W związku ze zmianami dotyczącymi świadczenia wychowawczego (500+), które będą obowiązywać od 01 lipca 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r., a w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

W przypadku wniosków złożonych od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od 1 lipca 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie informuje, że od 01.10.2019 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w sprawie funduszu alimentacyjnego, a od 01.11.2019 r. w sprawie świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym wnioski na nowy okres będą przyjmowane w GOPS:

- w formie elektronicznej od 01.07.2019 r.

- w formie tradycyjnej (wniosek papierowy) od 01.08.2019 r.

Wnioski na program „Dobry Start” tj. 300zł na dziecko rozpoczynające rok szkolny będą przyjmowane w GOPS:

- od 01.07.2019 r. w formie elektronicznej,

- od 01.08.2019 r. w formie tradycyjnej.

Wniosek należy złożyć nie później niż do 30.11.2019 r.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy GOPS w Ośrodku ul. 11 Listopada 2 w Sieciechowie lub telefonicznie (48) 621 60 23 lub (48) 621 61 12.

Druki wniosków można pobrać ze strony MRPiPS  lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (nie wcześniej niż w sierpniu).

Henryka Wojewoda
Kierownik GOPS