Urząd Gminy SieciechówStrona główna

Aktualności

FESTYN RODZINNY

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

W dniu 22.05.2018 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie przy ul. 11-go Listopada 2 został przeprowadzony 1 publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieciechów położonej w obręb Zajezierze ark. mapy nr 3 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 462/2 o pow. 0,2626 ha.

22 maja 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

17 maja 2018
Czytaj więcej o: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Firma PROMAG wraz z Gminą Sieciechów serdecznie zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców gminy na spotkanie dotyczące dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz instalacje solarne do podgrzewania wody użytkowej. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 17:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Sieciechowie, ul. 11 Listopada 2, Sieciechów.

8 maja 2018
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

INFORMACJA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSI WÓLKA WOJCIESZKOWSKA
Urząd Gminy Sieciechów informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku mija termin wnoszenia drugiej raty za podatek oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze względu na chorobę inkasenta (Sołtysa wsi Wólka Wojcieszkowska) opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sieciechowie:
26 8736 0006 2007 3712 9671 0001

2 maja 2018
Czytaj więcej o: INFORMACJA

OGŁOSZENIE

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Urząd Gminy Sieciechów ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, wynikającym z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.),  zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)  lub przydomowych oczyszczalni ścieków orazdostarczenie do Urzędu Gminy Sieciechów w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

30 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W związku z wybudowaniem w miejscowościach WÓLKA WOJCIESZKOWSKA, WYSTĘP I ZAJEZIERZE sieci kanalizacyjnej, Wójt Gminy Sieciechów zawiadamia o obowiązku właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie tych miejscowości, przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek przyłączenia do sieci nie dotyczy nieruchomości, które są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

30 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Sieciechów położona w obrębie Zajezierze - ark.3 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 462/2 o powierzchni 0,2626ha.

19 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O PRZETARGU