Urząd Gminy Sieciechów

ZAWIADOMIENIE

9 października 2020

Wójt Gminy Sieciechów zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 18 października (niedziela) o godz. 17.00  w budynku świetlicy wiejskiej w Kępicach, w celu WYBORU SOŁTYSA SOŁECTWA KĘPICE

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór sołtysa.
6. Ogłoszenie wyników wyborów.

W przypadku, gdy w I terminie nie będzie uczestniczyć 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, zebranie odbędzie się w II terminie w tym samym dniu o godz. 16.15

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

Wójt

/-/ Arkadiusz Guba