Urząd Gminy Sieciechów

OGŁOSZENIE

9 listopada 2020

Urząd Gminy w Sieciechowie informuje, że sołtys wsi Sieciechów nie będzie pobierał opłaty za 4 ratę podatku oraz opłaty za odpady komunalne. Jednocześnie prosimy aby mieszkańcy wsi Sieciechów dokonywali wpłaty drogą internetową lub w Lubelskim Banku Spółdzielczym w Sieciechowie ul. Paryż 5, 26-922 Sieciechów.

Podatek na rachunek:

26 8736 0006 2007 3712 9671 0001

Odpady komunalne na rachunek:

30 8736 0006 2007 3712 9671 0026