Urząd Gminy Sieciechów

WSPIERAJ SENIORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie informuje, że Gmina Sieciechów przystąpiła do realizacji programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla seniorów 70+, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid- 19.

W ramach Programu została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom pod numerem telefonu: 22 505 11 11

Wsparcie obejmuje w szczególności dostarczenie artykułów pierwszej potrzeby, tj. żywności, środków higieny osobistej, leków.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Program nie przewiduje świadczenia usług wsparcia dla osób objętych przez tutejszy Ośrodek pomocą w formie usług opiekuńczych.

Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z pracownikami GOPS w Sieciechowie, telefon: 48 6216112 w godzinach pracy: poniedziałek : 8.00- 16.00, od wtorku do piątku: 7.00 – 15.00.