Urząd Gminy Sieciechów

Narada Sołecka

Serdecznie zapraszam na Naradę Sołecką, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Informacja Wójta o bieżących sprawach  w gminie.
2. Sprawy różne.

Wójt Gminy Sieciechów
Arkadiusz Guba