Urząd Gminy Sieciechów

Obwieszczenie

Dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich w rejonie rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 48 Kozienice- Dęblin od km 131+400 do km 151+551".