Urząd Gminy Sieciechów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2021r.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, jakiej miejscowości dotyczy harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok!