Urząd Gminy Sieciechów

Informacja o wyniku przeprowadzonego I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego.

Dot. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieciechów położonej w obrębie Sieciechów oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 3501/2 o powierzchni 0,0404 ha i działki nr 3502/1 o powierzchni 0,0456 ha stanowiącymi jedną nieruchomość.