Urząd Gminy Sieciechów

Zawiadomienie

Zawiadomienie w związku z prowadzonym postępowaniem inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pod nazwą: "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ Z RUROCIĄGIEM PRZESYŁOWYM TŁOCZNYM DLA MIEJSCOWOŚCI SIECIECHÓW – PROJEKT ZAMIENNY, NA DZIAŁKACH NR 87/2, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 388, 400, OBRĘB 0006 OPACTWO, NR 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19/1, 27, OBRĘB 0013 WYSTĘP, GMINA SIECIECHÓW"