Urząd Gminy Sieciechów

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Dot. inwestycji: „Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn -Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka - Wronów stanowiącego część inwestycji pn. „Budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego"