Urząd Gminy Sieciechów

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Zawiadamia się, że w dniu 07.06.2021 roku z wniosku Państwa Bartłomieja i Karoliny Ruty zam. ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 28/12, 08-530 Dęblin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą : „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 41 położonej w miejscowości Zajezierze ".