Urząd Gminy Sieciechów

Bony dla seniorów II

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" ma przyjemność poinformować, iż przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego wdraża regionalny system wsparcia projektów senioralnych w formule bonów społecznych!

W latach 2021 – 2023 Stowarzyszenie RCP, w ramach projektu pt. „Bony dla seniorów II", planuje udzielić co najmniej 277 bonów społecznych na realizację przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne z terenu woj. mazowieckiego.

Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony w systemie ciągłym.

Możliwość składania wniosków: od dnia 12 lipca 2021 r.

Pierwszy termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej: 19 lipca 2021 r., godz. 9.00.

Kolejne terminy składania wniosków oraz posiedzeń Komisji będą zawieszane sukcesywnie na naszej stronie internetowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2021 r.

Po szczegółowe informacje odsyłam na stronę internetową: www.srcp.radom.pl