Urząd Gminy Sieciechów

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zawiadamia się, że w dniu 09.09.2021 roku z wniosku Pana Macieja Bujanowicza Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROTOR” ul. Sycyńska 35 lok.6, 26-620 Radom działającego w imieniu Inwestora PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : „Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej w obrębie geodezyjnym Słowiki Stare”.