Urząd Gminy Sieciechów

OGŁOSZENIE

Gmina Sieciechów informuje, że bierze udział w programie wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" realizowanym w latach 2019-2023. Zadanie jest współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę. W roku 2021 Gmina Sieciechów otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 11243 zł. W ramach programu prowadzone jest dożywianie dzieci i młodzieży w szkole.

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU