Urząd Gminy Sieciechów

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Kozienicki prawa własności nieruchomości położonych w powiecie kozienickim, gmina Sieciechów....