Urząd Gminy Sieciechów

Ankieta na temat warunków życia w gminie.

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do do potrzeb mieszkańców i regionu.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f8ea53a8&b=ac0911ddb&c=2012b1e9

 

LGD "Puszcza Kozienicka"