Urząd Gminy Sieciechów

OBWIESZCZENIE O ZMIANIE ZAKRESU WSZĘTEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zawiadamia się, że w dniu 22.06.2022 roku z wniosku  Pana Aleksandrosa Liolios, ul. Dzika 4A lok.2, 00-194 Warszawa działającego w imieniu Inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów dokonano zmiany zakresu wszczętego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dokonana korekta wniosku przez inwestora dotyczy wykluczenia z objęcia inwestycją działek o nr ewid. 520, 521/1, 521/2, 973/2 obręb Mozolice Duże i Małe oraz poszerzenie zakresu o działki oznaczone numerem ewid. 464, 1225, 473, 973/1 obręb Mozolice Duże i Małe