Urząd Gminy Sieciechów

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Sieciechów - Etap I"