Urząd Gminy Sieciechów

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 119/1, 389, 419, 442, położonych w miejscowości Występ, obręb 0015 Zajezierze, w gminie Sieciechów