Urząd Gminy Sieciechów

ZAWIADOMIENIE

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach nr ewid. 116, 952 położonych w miejscowości Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów.