Urząd Gminy Sieciechów

Wymiana wodomierzy w miejscowości Zajezierze ul. 28 PAL

Informujemy mieszkańców wsi Zajezierze ul. 28 PAL, że od 14 września  2022 r. planowana jest wymiana wodomierzy  w  miejscowości Zajezierze ul. 28 PAL, przez pracowników Urzędu Gminy w Sieciechowie. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowane są wodomierze, a także przygotowanie podliczników.