Urząd Gminy Sieciechów

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W Gminie Sieciechów trwają prace związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zadania inwestycyjne, które są w realizacji:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów etap IV. Całkowita wartość inwestycji 5 740 514,87zł. Kwota dofinansowania wynosi 5 453 489,13 zł.
  2. Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze. Całkowita wartość inwestycji 1 200 102,06 zł. Kwota dofinansowania: 1 140 000 zł.
  3. Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu. Całkowita wartość inwestycji: 2 989 000 zł. Kwota dofinansowania: 2 391 200 zł.