Urząd Gminy Sieciechów

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE Gminy Sieciechów, 26-922 Sieciechów, ul. Rynek 16, w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach: nr ewid. 116, 952, położonych w miejscowości Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów".