Urząd Gminy Sieciechów

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie Gminy Sieciechów, 26-922 Sieciechów, ul. Rynek 16, w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na działkach nr ewid. 185, 950 położonych w miejscowości Słowiki – Folwark i Słowiki Nowe, obręb 0010 Słowiki, w gminie Sieciechów".