Urząd Gminy Sieciechów

Wymiana wodomierzy w miejscowości Głusiec

Informujemy mieszkańców wsi Głusiec, że od 23 stycznia 2023r. planowana jest wymiana wodomierzy, przez pracowników Urzędu Gminy w Sieciechowie.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowane są wodomierze.